1395-02-24
آموزش برنامه نویسی اندروید

اکتیویتی در اندروید – برنامه نویسی اندروید – قسمت نهم

در قسمت نهم آموزش برنامه نویسی اندروید در رابطه با دو بخش پروژه اندروید شامل محتوی Manifest و R.java که نقش بسیار […]