2016-06-27
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت هفتم – Action bar

در قسمت بیست و پنجم آموزش اندروید در رابطه با نوار اکشن و نحوه سفارشی کردن آن با یک پروژه صحبت کرده […]