2016-05-03
آموزش اندروید فصل اول

آموزش نصب اکلیپس (Eclipse)

آموزش نصب اکلیپس (Eclipse) و آموزش نصب SDK در اندروید ، در قسمت ششم آموزش برنامه نویسی اندروید در رابطه با ADT […]