2017-04-03
qpythonlogo

نرم افزار اندرویدی QPython3 برای اجرای کدهای پایتون روی موبایل

نرم افزار اندرویدی QPython3 برای اجرای کدهای پایتون برروی موبایل هوشمند و نمایش خروجی آن , با استفاده از این […]