1395-04-04
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت پنجم – RelativeLayout

در قسمت بیست و سوم آموزش اندروید موضوع مهم و پرکاربرد چرخش صفحه دستگاه اندروید به صورت افقی با عمودی و نحوه […]