1395-09-17
معرفی برنامه کاربردی Proteus

معرفی برنامه کاربردی Proteus (طراحی مدار الکترونیک)

proteus برنامه ای کاربردی و کارآمد برای دوستان الکترونیکی! با استفاده از این نرم افزار میتوانید براحتی انواع مدارها , […]