2016-10-21
آموزش اندروید فصل پنجم قسمت اول – SMS,Thread,HTTP

آموزش اندروید فصل پنجم قسمت اول – SMS,Thread,HTTP

در قسمت اول فصل پنجم آموزش اندروید ما سه مبحث SMS ها و اجرای Thread ها در پس زمینه و اتصال برنامه […]