1395-02-22
آموزش اندروید فصل اول

ماشین مجازی اندروید – برنامه نویسی اندروید – قسمت هشتم

در قسمت هشتم آموزش اندروید به طور مفصل در رابطه با (AVD (Android Virtual Device یا ماشین مجازی اندروید و نحوه ایجاد […]