2018-12-25
تنظیم فاصله بین کلمات و حروف در تکست ویو با کاتلین

فاصله space بین کلمات در تکست ویو (TextView)

سلام در این پست کلاس های سفارشی (Custom) برای تنظیم کردن فاصله بین حروف در تکست ویو و فاصله بین کلمات […]