1395-04-22
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت هفدهم – زیر کلاس PreferencesFragment

در قسمت سی و پنجم آموزش اندروید در ادامه آموزش زیر کلاس های کلاس فرگمنت ، زیر کلاس PreferencesFragment را آموزش داده ایم. آموزش […]
1395-04-21
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت شانزدهم – زیر کلاس DialogFragment

در قسمت سی و چهارم آموزش اندروید در ادامه آموزش زیر کلاس های کلاس فرگمنت ، زیر کلاس DialogFragment را آموزش داده ایم. آموزش […]
1395-04-20
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت پانزدهم – زیر کلاس ListFragment

در قسمت سی و سوم آموزش اندروید در رابطه با زیر کلاس های فرگمنت ها که شامل ListFragment , DialogFragment , PreferenceFeragment […]