1398-04-04
زبان برنامه نویسی کاتلین برای اندروید

زبان برنامه نویسی کاتلین برای اندروید – آموزش برنامه نویسی kotlin

زبان برنامه نویسی کاتلین برای اندروید ، در پست قبل بطور کامل درباره زبان کاتلین و قدرت آن صحبت کردیم […]
1398-04-03
مقدمه ای بر زبان کاتلین

کاتلین – مقدمه – آموزش برنامه نویسی kotlin

زبان کاتلین ، مقدمه – آموزش برنامه نویسی kotlin ، زبان kotlin در jetBrains (شرکتی از Intellij IDEA) اختراع شده […]