1395-04-03
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت چهارم – رابط کاربری

در قسمت بیست و دوم آموزش اندروید به مبحث ابزار های گروهی ادامه داده و با آموزش سه گروه RelativeLayout و FrameLayout […]
1395-04-02
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت سوم – رابط کاربری

در قسمت بیست و یکم آموزش اندروید در ادامه آموزش بیستم گروه های ابزاری (LinearLayout , AbsoluteLayout , TableLayout) را به طور […]
1395-04-01
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت دوم – گروه ابزارها

در قسمت نوزدهم آموزش اندروید به طور کامل با اکتیویتی ها و چرخه حیات آنها آشنا شدیم و دریافتیم که اکتیویتی ها […]