1395-04-05
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت ششم – حفظ اطلاعات

در قسمت بیست و چهارم آموزش اندروید در ادامه مفاهیم چرخش صفحه موشکافانه تر این موضوع را بررسی خواهیم کرد و نحوه […]
1395-06-05
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل چهارم

آموزش اندروید فصل چهارم قسمت یکم – sharedpreference

در قسمت سی و نهم و بخش بعدی آموزش اندروید دررابطه انواع بانک اطلاعاتی و ذخیره اطلاعات در برنامه و نحوه کاربرد […]
1395-06-12
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل چهارم

آموزش اندروید فصل چهارم قسمت دوم – ذخیره سازی داخلی/خارجی

در قسمت چهلم آموزش اندروید در ادامه آموزش قبل در رابطه با مبحث مهم ذخیره اطلاعات و نحوه ذخیره سازی آموزش […]