1395-04-14
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت سیزدهم – ListView

در قسمت سی و یکم آموزش اندروید در رابطه با شی های لیستی که شامل ListView و SpinnerList میباشد توضیح داده ایم […]