2016-08-11
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت نوزدهم – ابزار نمایش GridView

در قسمت سی و هفتم آموزش اندروید در رابطه با ابزار نمایش GridView که قابلیت دو بعدی کردن نمایش را به ما […]