1395-04-24
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت هجدهم – ابزار نمایش Gallery و ImageView

در قسمت سی و ششم آموزش اندروید مبحث ایجاد رابط کاربری با استفاده از ابزارهای نمایش تصویر را شروع کرده ایم. در […]
1395-04-19
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت چهاردهم – Spinner

در قسمت سی و یکم آموزش اندروید در ادامه آموش قبل ابزار Spinner که بسیار شبیه به ابزار ListView است با وجود […]
1395-04-13
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت دوازدهم – TimePicker و DatePicker

در قسمت سی ام آموزش اندروید نکته دیگری در رابطه با شی TimePicker در آموزش قبل و همچنین شی DatePicker را مفصل […]
1395-04-12
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت یازدهم – AutoCompleteTextView

در قسمت بیست و نهم آموزش اندروید اشیا چیننده که شامل TimePicker و DatePicker و شی بسیار کاربردی AutoCompeleteTextView را آموزش داده […]
1395-04-11
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت دهم – ProgressBar

در قسمت بیست و هشتم آموزش اندروید شی ProgressBar یا نوار پیشرفت را معرفی و به طور کامل آموزش داده ایم. آموزش […]