16 خرداد 1395
آموزش برنامه نویسی اندروید

تبادل اطلاعات بین اکتیویتی ها با اینتنت (Intent)

تبادل اطلاعات بین اکتیویتی ها با اینتنت ، در قسمت چهاردهم آموزش برنامه نویسی اندروید مبحث بازگرداندن نتایج از اینتنت را آموزش […]
10 خرداد 1395
آموزش برنامه نویسی اندروید

اینتنت ها در اندروید و جابجایی بین اکتیویتی ها با اینتنت

اینتنت ها در اندروید و جابجایی بین اکتیویتی ها با اینتنت یا برقراری ارتباط بین اکتیویتی ها در اندروید ، […]
9 خرداد 1395
آموزش برنامه نویسی اندروید

ProgressDialog ها – آموزش ProgressDialog در اندروید

ProgressDialog ها – آموزش ProgressDialog در اندروید ، در قسمت دوازدهم آموزش برنامه نویسی اندروید در ارتباط با کار با ProgressDialog ها […]
2 خرداد 1395
آموزش برنامه نویسی اندروید

اعمال استایل بر روی اکتیویتی در اندروید

آموزش اعمال استایل بر روی اکتیویتی در اندروید ، نمایش پنجره دیالوگ در اندروید ، در قسمت یازدهم آموزش برنامه نویسی […]
16 اردیبهشت 1395
آموزش اندروید فصل اول

ساخت پروژه اندروید با اکلیپس (Eclipse)

ساخت پروژه اندروید با اکلیپس (Eclipse) و توضیح ساختار یک پروژه اندروید ، در قسمت هفتم آموزش برنامه نویسی اندروید اقدام به […]
14 اردیبهشت 1395
آموزش اندروید فصل اول

آموزش نصب اکلیپس (Eclipse)

آموزش نصب اکلیپس (Eclipse) و آموزش نصب SDK در اندروید ، در قسمت ششم آموزش برنامه نویسی اندروید در رابطه با ADT […]
8 اردیبهشت 1395
آموزش اندروید فصل اول

اینترفیس (Interface) در جاوا – آموزش زبان جاوا برای اندروید

آموزش اینترفیس (Interface) در جاوا ، ماشین مجازی در جاوا و Garbage Collection در جاوا ، در قسمت پنجم آموزش برنامه […]
6 اردیبهشت 1395
آموزش اندروید فصل اول

کلمات کلیدی در جاوا – آموزش زبان جاوا برای اندروید

کلمات کلیدی در جاوا ، در قسمت چهارم آموزش برنامه نویسی اندروید ، در ادامه آموزش مبحث برنامه نویسی جاوا یا آموزش […]
4 اردیبهشت 1395
آموزش اندروید فصل اول

آموزش زبان جاوا برای اندروید: شی گرایی در جاوا

آموزش شی گرایی در جاوا ، در قسمت سوم آموزش برنامه نویسی اندروید ، مبحث برنامه نویسی جاوا یا زبان جاوا […]
سفارش پروژه