2016-06-05
آموزش برنامه نویسی اندروید

تبادل اطلاعات بین اکتیویتی ها با اینتنت (Intent)

تبادل اطلاعات بین اکتیویتی ها با اینتنت ، در قسمت چهاردهم آموزش برنامه نویسی اندروید مبحث بازگرداندن نتایج از اینتنت را آموزش […]
2016-05-30
آموزش برنامه نویسی اندروید

اینتنت ها در اندروید و جابجایی بین اکتیویتی ها با اینتنت

اینتنت ها در اندروید و جابجایی بین اکتیویتی ها با اینتنت یا برقراری ارتباط بین اکتیویتی ها در اندروید ، […]
2016-05-29
آموزش برنامه نویسی اندروید

ProgressDialog ها – آموزش ProgressDialog در اندروید

ProgressDialog ها – آموزش ProgressDialog در اندروید ، در قسمت دوازدهم آموزش برنامه نویسی اندروید در ارتباط با کار با ProgressDialog ها […]
2016-05-22
آموزش برنامه نویسی اندروید

اعمال استایل بر روی اکتیویتی در اندروید

آموزش اعمال استایل بر روی اکتیویتی در اندروید ، نمایش پنجره دیالوگ در اندروید ، در قسمت یازدهم آموزش برنامه نویسی […]
2016-05-05
آموزش اندروید فصل اول

ساخت پروژه اندروید با اکلیپس (Eclipse)

ساخت پروژه اندروید با اکلیپس (Eclipse) و توضیح ساختار یک پروژه اندروید ، در قسمت هفتم آموزش برنامه نویسی اندروید اقدام به […]
2016-05-03
آموزش اندروید فصل اول

آموزش نصب اکلیپس (Eclipse)

آموزش نصب اکلیپس (Eclipse) و آموزش نصب SDK در اندروید ، در قسمت ششم آموزش برنامه نویسی اندروید در رابطه با ADT […]