2019-05-21
آموزش کتابخانه Gson برای تبدیل جیسون در اندروید

کتابخانه Gson | آموزش کتابخانه Gson برای تبدیل جیسون در اندروید

کتابخانه Gson یکی از دوست داشتنی ترین کتابخانه هاست که برای پروژه های اندروید مرتبط به سرور(تقریبا همه پروژه ها) […]