2019-11-04
مفهوم Delegation در کاتلین چیست

Delegation در کاتلین چیست ؟

Delegation در کاتلین چیست ؟ ما در کاتلین یک مفهوم بنام Delegation داریم که با دانستن همین مفاهیم است که […]
2019-06-24
مقدمه ای بر زبان کاتلین

کاتلین – مقدمه – آموزش برنامه نویسی kotlin

زبان کاتلین ، مقدمه – آموزش برنامه نویسی kotlin ، زبان kotlin در jetBrains (شرکتی از Intellij IDEA) اختراع شده […]