2019-11-04
آموزش کلمه کلیدی lateinit در کاتلین

آموزش lateinit در کاتلین

آموزش lateinit در کاتلین ، lateinit در کاتلین چیست ؟ کلمه کلیدی lateinit برای مقدار دهی کمی دیرتر متغیر هاست.دقت […]
2019-11-04
مفهوم Delegation در کاتلین چیست

Delegation در کاتلین چیست ؟

Delegation در کاتلین چیست ؟ ما در کاتلین یک مفهوم بنام Delegation داریم که با دانستن همین مفاهیم است که […]
2019-10-13
آموزش عملیات CRUD با استفاده از دیتابیس SQLite و کلاس SqliteOpenHelper در اندروید

عملیات CRUD در اندروید با استفاده از دیتابیس SQLite و SqliteOpenHelper

عملیات CRUD در اندروید با استفاده از دیتابیس SQLite و کلاس SqliteOpenHelper ، در هر پلتفرم برنامه نویسی ما ۴ […]
2019-09-12
تعریف تابع function در کاتلین

تعریف تابع function در کاتلین – آموزش برنامه نویسی kotlin

تعریف تابع function در کاتلین – آموزش برنامه نویسی kotlin ، در این قسمت از آموزش زبان Kotlin به تعریف […]
2019-09-07
ساختارهای کنترلی در کاتلین : if ، when ، for و while

ساختارهای کنترلی در کاتلین : if ، when ، for و while

ساختارهای کنترلی در کاتلین : دستورهای if ، when ، for و while در کاتلین ، در این قسمت از […]
2019-09-06
اینترفیس در کاتلین – آموزش برنامه نویسی kotlin

اینترفیس در کاتلین – آموزش برنامه نویسی kotlin

اینترفیس در کاتلین (Kotlin interface) – آموزش برنامه نویسی kotlin ، در این قسمت از آموزش زبان Kotlin به مفهوم […]