آموزش اپراتور یا عملگر From در RxJava
آموزش اپراتور یا عملگر From در RxJava
2019-12-18
آموزش اپراتور یا عملگر Buffer در RxJava
آموزش اپراتور یا عملگر Buffer در RxJava
2019-12-22
آموزش عملگر ها یا اپراتور های Range و Repeat در RxJava

آموزش عملگر ها یا اپراتور های Range و Repeat در RxJava

آموزش عملگر ها یا اپراتور های Range و Repeat در RxJava ، در این پست از وب سایت تجاری اپ ما عملگر ها یا اپراتور های Range و Repeat در RxJava را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

آموزش عملگرها یا اپراتورهای Range و Repeat در RxJava

اپراتور Range در RxJava

اپراتور یا عملگر Range در RxJava
اپراتور یا عملگر Range در RxJava

همانطور که از نام اپراتور Range مشخص است این اپراتور برای تولید یک یک بازه متوالی بین دو integer استفاده می شود.به مثال زیر توجه کنید:

Observable.range(1, 10)
         .subscribeOn(Schedulers.io())
         .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
         .subscribe(new Observer() {
           @Override
           public void onSubscribe(Disposable d) {
        }

        @Override
        public void onNext(Integer integer) {
          Log.d(TAG, "onNext: " + integer);
        }

        @Override
        public void onError(Throwable e) {

        }

        @Override
        public void onComplete() {

        }
      });

خروجی

onNext: 1
onNext: 2
.
.
onNext: 9
onNext: 10

اپراتور Repeat در RxJava

اپراتور یا عملگر Repeat در RxJava
اپراتور یا عملگر Repeat در RxJava

اپراتور یا عملگر Repeat جهت ایجاد یک Observable برای انتشار یک سری آیتم به صورت تکراری به تعداد دفعاتی است که ما مشخص می کنیم.

در مثال زیر ما اعداد بین 1 تا 4 را 3 بار منتشر emit میکنیم با استفاده از اپراتور Repeat :

Observable
     .range(1, 4)
     .repeat(3)
     .subscribe(new Observer() {
       @Override
       public void onSubscribe(Disposable d) {
         Log.d(TAG, "Subscribed");
       }  
   @Override
     public void onNext(Integer integer) {
       Log.d(TAG, "onNext: " + integer);
     }

     @Override
     public void onError(Throwable e) {

     }

     @Override
     public void onComplete() {
       Log.d(TAG, "Completed");
     }
   });

خروجی

Subscribed
onNext: 1
onNext: 2
onNext: 3
onNext: 4
onNext: 1
onNext: 2
onNext: 3
onNext: 4
onNext: 1
onNext: 2
onNext: 3
onNext: 4
Completed

امیدوارم این اموزش برای شما مفید بوده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *