اپراتورها یا عملگرهای RxJava
اپراتورها یا عملگرهای RxJava
2019-12-16
آموزش اپراتور یا عملگر From در RxJava
آموزش اپراتور یا عملگر From در RxJava
2019-12-18
آموزش اپراتور یا عملگر Just در RxJava

آموزش اپراتور یا عملگر Just در RxJava

آموزش اپراتور یا عملگر Just در RxJava ، در پست های قبل در تجاری اپ ما از زوایای مختلف ، کتابخانه جامع RxJava برای اندروید را مورد بررسی قرار دادیم. برای مثال در پست مثال های کاربردی RxJava چندین مثال که ممکن است در انواع پروژه ها نیاز به پیاده سازی باشد را با RxJava پیاده کردیم که پیشنهاد میشود حتما مطالعه فرمایید.

آموزش اپراتور یا عملگر Just در RxJava

در این پست از تجاری اپ میخواهیم اپراتور Just در RxJava را مورد بررسی قرار دهیم و در پست های آتی اپراتورهای بیشتری از RxJava را با جزییات به همراه مثال پیاده و بررسی کنیم.

اپراتور Just

آموزش اپراتور یا عملگر Just در RxJava
آموزش اپراتور یا عملگر Just در RxJava

عملگر Just در واقع لیستی از آرگومان ها را دریافت می کند و آنها را به آیتم هایی از جنس Observable تبدیل می کند.این اپراتور از یک تا 10 آرگومان دریافت می کند و با Observable کردن آنها می توان تمامی اپراتورهای RxJava را برروی آنها اعمال کرد.

در مثال زیر ما یک Observable از یک سری داده از جنس Integer ساختیم و در بلاک subscrib و OnNext هم به ترتیب و بصورت تکی هرکدام را لاگ کردیم

 Observable.just(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
         .subscribeOn(Schedulers.io())
         .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
         .subscribe(new Observer() {
           @Override
           public void onSubscribe(Disposable d) {
    }

        @Override
        public void onNext(Integer integer) {
          Log.d(TAG, "onNext: " + integer);
        }

        @Override
        public void onError(Throwable e) {

        }

        @Override
        public void onComplete() {

        }
      });

خروجی

onNext: 1
onNext: 2
.
.
onNext: 9
onNext: 10

محدودیت عملگر Just تنها این است که بیش از 10 آرگومان دریافت نمی کند.

مثالی دیگر از اپراتور Just در RxJava :

در مثال زیر برعکس مثال فوق که ما مقادیر را به صورت تکی تبدیل به Observable کردیم ، مقادیر را به صورت آرایه به Observable تبدیل می کنیم پس در نتبجه در متد onNext مربوط به subscribe ما کل آرایه را یکجا خواهیم داشت.

 Integer[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};
Observable.just(numbers)
         .subscribeOn(Schedulers.io())
         .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
         .subscribe(new Observer() {
           @Override
           public void onSubscribe(Disposable d) {
        }

        @Override
        public void onNext(Integer[] integers) {
          Log.d(TAG, "onNext: " + integers.length);

          // you might have to loop through the array
        }

        @Override
        public void onError(Throwable e) {

        }

        @Override
        public void onComplete() {

        }
      });

خروجی

onNext: 12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *