آموزش عملگر ها یا اپراتور های Range و Repeat در RxJava
آموزش عملگر ها یا اپراتور های Range و Repeat در RxJava
2019-12-22
آموزش اپراتور یا عملگر Debounce در RxJava
آموزش اپراتور یا عملگر Debounce در RxJava
2019-12-28
آموزش اپراتور یا عملگر Buffer در RxJava

آموزش اپراتور یا عملگر Buffer در RxJava

آموزش اپراتور یا عملگر Buffer در RxJava ، در این پست از تجاری اپ ما یکی دیگر از عملگر های RxJava به نام بافر را مورد بررسی قرار می دهیم.

آموزش اپراتور یا عملگر Buffer در RxJava

آموزش اپراتور یا عملگر Buffer در RxJava
آموزش اپراتور Buffer در RxJava

اپراتور یل عملگر Buffer درواقع تمامی آیتم هایی که قرار است بصورت Observable منتشر شوند را درون دسته هایی با تعدادی که ما مشخص می کنیم جمع می کند و به جای اینکه آیتم ها را یکجا منتشر کند ، دسته ها را منتشر می کند.

Observable integerObservable = Observable.just(1, 2, 3, 4,
     5, 6, 7, 8, 9);
integerObservable.subscribeOn(Schedulers.io())
     .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
     .buffer(3)
     .subscribe(new Observer>() {
       @Override
       public void onSubscribe(Disposable d) {  
   }

    @Override
    public void onNext(List<Integer> integers) {
      Log.d(TAG, "onNext");
      for (Integer integer : integers) {
        Log.d(TAG, "Item: " + integer);
      }
    }

    @Override
    public void onError(Throwable e) {

    }

    @Override
    public void onComplete() {
      Log.d(TAG, "All items emitted!");
    }
  });

خروجی

onNext
Item: 1
Item: 2
Item: 3
onNext
Item: 4
Item: 5
Item: 6
onNext
Item: 7
Item: 8
Item: 9
All items emitted!

امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *