آموزش تابع Array Push در php
آموزش تابع Array Push در php همراه با مثال | افزودن عناصر به آرایه
2019-04-16
تابع array_chunk در php
آموزش تابع array_chunk در php با مثال
2019-04-17

آموزش تابع array_pop() در php به همراه مثال

آموزش تابع array_pop() در php

آموزش تابع array_pop() در php

آموزش تابع array_pop() در php به همراه مثال ، موضوع آموزش این پست از تجاری اپ کار با تابع Array Pop در php و همچنین تابع unset() در php می باشد. تابع array_pop() آخرین عنصر آرایه را حذف می کند.اگر شما نحوه ی افزودن عناصر به آرایه را نمی دانید می توانید آموزش تابع array_push() در php را مشاهده کنید.اگر آرایه خالی باشد (یا آرایه نباشد) مقدار NULL بازگردانده می شود.تابع array_pop() در صورت فراخوانی برای غیر آرایه خطایی از سطح E_WARNING ایجاد می کند.

آموزش تابع array_pop() در php به همراه مثال

تابع array_pop عنصر را از انتهای آرایه حذف می کند. سینتکس این تابع را در پایین مشاهده می کنید:

array_pop(array)

آرگومان array ضروریست ، این آرگومان آرایه ای است که می خواهیم عناصر آن را حذف کنیم. مثال زیر را ببینید:

<?php

$colors     =  ['Red', 'Blue', 'Green', 'yellow'];
$removedElement =  array_pop($colors);

print_r($colors);
echo $removedElement ."\n";

در ادامه خروجی کدهای بالا را مشاهده می کنید:

تابع array_pop() در php

بنابراین همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید تابع Array Pop یا array_pop() همیشه عنصر حذف شده را برمی گرداند.

در ادامه یک مثال از زمانیکه آرایه خالی است را می بینید:

<?php

$colors     =  [];
$removedElement =  array_pop($colors);

print_r($colors);
echo $removedElement ."\n";

در ادامه خروجی کدهای بالا را مشاهده می کنید:

تابع array_pop() در php

تابع unset() در php

اگر ما بخواهیم عنصر خاصی را از یک آرایه حذف کنیم، می توانیم از تابع unset() استفاده کنیم. تابع unset() مقداری را برنمی گرداند؛ فقط عنصر را از ایندکس مشخص شده از آرایه حذف می کند.مثال زیر را ببینید:

<?php

$colors     =  ['Red', 'Blue', 'Green', 'yellow'];
unset($colors[1]);

print_r($colors);

در ادامه خروجی کدهای بالا را مشاهده می کنید:

تابع unset() در php
تابع unset() در php

بنابراین همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید عنصر ایندکس 1 آرایه که blue بود حذف شد. بنابراین، اگر ما بخواهیم آخرین عنصر آرایه را حذف کنیم، می توانیم از تابع array_pop() استفاده کنیم، و اگر ما بخواهیم یک عنصر را در موقعیت مشخصی از آرایه حذف کنیم، می توانیم از تابع unset() در PHP استفاده کنیم.

توجه داشته باشید که تابع unset() یک شکاف یا فاصله در آرایه عددی بین اعداد ایندکس ها ایجاد می کند. این به این معناست که اگر ما یک آرایه ای با طول 6 داشته باشیم و یک مقدار را از ایندکس 4 حذف کنیم، آرایه باقی مانده دارای ایندکس های 0، 1، 2، 3، 5، 6 است. ایندکس چهارم از آرایه حذف خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *