آموزش اپراتور یا عملگر Debounce در RxJava
آموزش اپراتور یا عملگر Debounce در RxJava
2019-12-28
آموزش عملگر ها یا اپراتور های Distinct ، Reduce و Count در RxJava
آموزش عملگر ها یا اپراتور های Distinct ، Reduce و Count در RxJava
2019-12-29
آموزش اپراتور ها یا عملگر های Min ، Max ، Sum و Average در RxJava

آموزش اپراتور ها یا عملگر های Min ، Max ، Sum و Average در RxJava

آموزش اپراتور ها یا عملگر های Min ، Max ، Sum و Average در RxJava ، در این پست ما بعضی از عملگر های ریاضی RxJava مانند Min ، Max ، Sum و Average را مورد بررسی قرار می دهیم.

آموزش عملگر های Min ، Max ، Sum و Average در RxJava

اپراتور Max در RxJava

اپراتور Max در RxJava
اپراتور Max در RxJava

همانطور که میتوان حدس زد اپراتور Max جهت پیدا کردن بزرگترین مقدار درون آیتم ها ست.به مثال زیر توجه کنید:

 Integer[] numbers = {5, 101, 404, 22, 3, 1024, 65};
Observable observable = Observable.from(numbers);
MathObservable
   .max(observable)
   .subscribe(new Subscriber() {
       @Override
       public void onCompleted() { 
    }

    @Override
    public void onError(Throwable e) {

    }

    @Override
    public void onNext(Integer integer) {
      Log.d(TAG, "Max value: " + integer);
    }
  });

خروجی

Max value: 1024

اپراتور Min در RxJava

اپراتور Min در RxJava
اپراتور Min در RxJava

عملگر Min در RxJava برعکس اپراتور Max عمل میکند و کوچکترین مقدار درون آیتم هارا پیدا میکند.به مثال زیر توجه کنید:

 Integer[] numbers = {5, 101, 404, 22, 3, 1024, 65};
Observable observable = Observable.from(numbers);
MathObservable
    .min(observable)
    .subscribe(new Subscriber() {
       @Override
       public void onCompleted() {
    }

    @Override
    public void onError(Throwable e) {

    }

    @Override
    public void onNext(Integer integer) {
      Log.d(TAG, "Min value: " + integer);
    }
  });

خروجی

Min value: 3

اپراتور Sum در RxJava

اپراتور Sum در RxJava
اپراتور Sum در RxJava

اپراتور Sum جهت اعمال عملیات جمع برروی آیتم ها به کار می رود و درنهایت مقدار جمع شده نهایی را منتشر می کند.ما در RxJava می توانیم از اپراتور های sumInteger() ، sumFloat() ، sumDouble() و sumLong() برای جمع مقادیر با همان نوع ها استفاده کنیم.به مثال زیر توجه کنید:

 Integer[] numbers = {5, 101, 404, 22, 3, 1024, 65};  
Observable observable = Observable.from(numbers);
MathObservable
     .sumInteger(observable)
     .subscribe(new Subscriber() {
           @Override
           public void onCompleted() {
       }

        @Override
        public void onError(Throwable e) {

        }

        @Override
        public void onNext(Integer integer) {
          Log.d(TAG, "Min value: " + integer);
        }
      });

خروجی

Sum: 1624

اپراتور Average در RxJava

اپراتور Average در RxJava
اپراتور Average در RxJava

با استفاده از اپراتور Average می توان میانگین آیتم ها را محاسبه کرد و نتیجه میانگین را منتشر کرد.می توان اپراتور های averageInteger() ، averageFloat() ، averageDouble و averageLong() را استفاده کرد.به مثال زیر توجه کنید:

 MathObservable
      .averageInteger(observable)
      .subscribe(new Subscriber() {
           @Override
           public void onCompleted() {
        }

        @Override
        public void onError(Throwable e) {

        }

        @Override
        public void onNext(Integer integer) {
          Log.d(TAG, "Average: " + integer);
        }
      });

خروجی

Average: 232

امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *