همه آن چیزی که باید درباره گیت (git) بدانید – بخش دوم