انجام پروژه های برنامه نویسی
سورس کد نرم افزار مدیریت و حسابداری شرکت پخش مواد غذایی با سی شارپ
2017-09-22
profile-logo
سورس متریال دیزاین profile UI برای اندروید
2017-10-20
سورس کد چرخش و بزرگنمایی تصویر در اندروید

سورس کد چرخش و بزرگنمایی تصویر در اندروید

در این ساعت در تجاری اپ سورس کد چرخش و بزرگنمایی تصویر در اندروید (اندروید استودیو) با جاوا را دراختیار شما عزیزان قرار میدهیم که در ادامه میتونید به صورت رایگان از سورس استفاده و یا آن را درکانال تلگرام ما دانلود کنید.

سورس کد چرخش و بزرگنمایی تصویر در اندروید

این پروژه تنها نیاز به یک فایل xml و java دارد که فایل xml به صورت زیر است

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context="com.tejariapp.rotatezoomsourcecode.MainActivity">

<ImageView
android:id="@+id/im_move_zoom_rotate"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:src="@mipmap/ic_launcher"/>

</RelativeLayout>

و حالا دستورات فایل جاوا که مشخص کننده نحوه چرخش و  بزرگنمایی تصویر است

 

package com.tejariapp.rotatezoomsourcecode;

import android.graphics.drawable.BitmapDrawable;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.view.animation.LinearInterpolator;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.RelativeLayout;

import android.graphics.drawable.BitmapDrawable;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.view.animation.LinearInterpolator;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.RelativeLayout;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

ImageView im_move_zoom_rotate;
float scalediff;
private static final int NONE = 0;
private static final int DRAG = 1;
private static final int ZOOM = 2;
private int mode = NONE;
private float oldDist = 1f;
private float d = 0f;
private float newRot = 0f;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

im_move_zoom_rotate = (ImageView) findViewById(R.id.im_move_zoom_rotate);

RelativeLayout.LayoutParams layoutParams = new RelativeLayout.LayoutParams(250, 250);
layoutParams.leftMargin = 50;
layoutParams.topMargin = 50;
layoutParams.bottomMargin =- 250;
layoutParams.rightMargin =- 250;
im_move_zoom_rotate.setLayoutParams(layoutParams);

im_move_zoom_rotate.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() {

RelativeLayout.LayoutParams parms;
int startwidth;
int startheight;
float dx = 0, dy = 0, x = 0, y = 0;
float angle = 0;

@Override
public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
final ImageView view = (ImageView) v;

((BitmapDrawable) view.getDrawable()).setAntiAlias(true);
switch (event.getAction() &amp; MotionEvent.ACTION_MASK) {
case MotionEvent.ACTION_DOWN:

parms = (RelativeLayout.LayoutParams) view.getLayoutParams();
startwidth = parms.width;
startheight = parms.height;
dx = event.getRawX() - parms.leftMargin;
dy = event.getRawY() - parms.topMargin;
mode = DRAG;
break;

case MotionEvent.ACTION_POINTER_DOWN:
oldDist = spacing(event);
if (oldDist &gt; 10f) {
mode = ZOOM;
}

d = rotation(event);

break;
case MotionEvent.ACTION_UP:

break;

case MotionEvent.ACTION_POINTER_UP:
mode = NONE;

break;
case MotionEvent.ACTION_MOVE:
if (mode == DRAG) {

x = event.getRawX();
y = event.getRawY();

parms.leftMargin = (int) (x - dx);
parms.topMargin = (int) (y - dy);

parms.rightMargin = 0;
parms.bottomMargin = 0;
parms.rightMargin = parms.leftMargin + (5 * parms.width);
parms.bottomMargin = parms.topMargin + (10 * parms.height);

view.setLayoutParams(parms);

} else if (mode == ZOOM) {

if (event.getPointerCount() == 2) {

newRot = rotation(event);
float r = newRot - d;
angle = r;

x = event.getRawX();
y = event.getRawY();

float newDist = spacing(event);
if (newDist &gt; 10f) {
float scale = newDist / oldDist * view.getScaleX();
if (scale &gt; 0.6) {
scalediff = scale;
view.setScaleX(scale);
view.setScaleY(scale);

}
}

view.animate().rotationBy(angle).setDuration(0).setInterpolator(new LinearInterpolator()).start();

x = event.getRawX();
y = event.getRawY();

parms.leftMargin = (int) ((x - dx) + scalediff);
parms.topMargin = (int) ((y - dy) + scalediff);

parms.rightMargin = 0;
parms.bottomMargin = 0;
parms.rightMargin = parms.leftMargin + (5 * parms.width);
parms.bottomMargin = parms.topMargin + (10 * parms.height);

view.setLayoutParams(parms);
}
}
break;
}

return true;

}
});
}


private float spacing(MotionEvent event) {
float x = event.getX(0) - event.getX(1);
float y = event.getY(0) - event.getY(1);
return (float) Math.sqrt(x * x + y * y);
}

private float rotation(MotionEvent event) {
double delta_x = (event.getX(0) - event.getX(1));
double delta_y = (event.getY(0) - event.getY(1));
double radians = Math.atan2(delta_y, delta_x);
return (float) Math.toDegrees(radians);
}
}

حالا به راحتی میتونید ImageView رو حرکت بدید بچرخانید و حتی سایز آنرا تغییر دهید.

برای دریافت سورس کد میتوانید به کانال تلگرام ما بپیوندید.

موفق باشید 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *