1395-02-16
آموزش اندروید فصل اول

ساختار یک پروژه اندروید – برنامه نویسی اندروید – قسمت هفتم

در قسمت هفتم آموزش برنامه نویسی اندروید اقدام به ایجاد و اجرا اولین برنامه اندروید (Hello World در اندروید) میکنیم و نتیجه […]