کار با View در SQL Server

آبان ۲۵, ۱۳۹۴
آموزش SQL Server

آموزش SQL Server – قسمت سوم

در قسمت دوم آموزش SQL Server ،ساخت دیاگرام ،اعمال تغییرات در قسمت Design و وارد کردن مقادیر در جداول را به شما آموزش دادیم.دراین قسمت قصد […]