1395-03-16
آموزش برنامه نویسی اندروید

تبادل اطلاعات بین اکتیویتی ها با اینتنت – برنامه نویسی اندروید – قسمت پانزدهم

در قسمت چهاردهم آموزش برنامه نویسی اندروید مبحث بازگرداندن نتایج از اینتنت را آموزش داده ایم حال در این آموزش مبحث روش […]
1395-03-12
آموزش برنامه نویسی اندروید

کار با Intent – برنامه نویسی اندروید – قسمت چهاردهم

در قسمت چهاردهم آموزش برنامه نویسی اندروید مبحث بازگرداندن نتایج به اینتنت ها (کار با Intent یا روش کار با اینتنت در […]