وراثت در شی گرایی

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵
آموزش شی گرایی

آموزش شی گرایی – قسمت پنجم

در قسمت پنجم آموزش شی گرایی در ادامه آموزش قبل دررابطه با اعضا ثابت یا Constants و Abstract Classes که شبیه به کلاس های static هستند و مبحث […]