۱۳۹۵-۰۲-۲۴
آموزش برنامه نویسی اندروید

آموزش اندروید فصل دوم قسمت اول – مفهوم اکتیویتی

در قسمت نهم آموزش اندروید دررابطه با دو بخش پروژه اندروید شامل محتوی Manifest و R.java که نقش بسیار مهمی در ساخت […]