اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۵
آموزش اندروید فصل اول

آموزش اندروید فصل اول قسمت هفتم – اولین برنامه

در قسمت هفتم آموزش اندروید اقدام به ایجاد و اجرا اولین برنامه اندروید میکنیم و نتیجه را در دستگاه های مجازی مشاهده […]