روش کار با اکتیویتی ها

اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۵
آموزش برنامه نویسی اندروید

آموزش اندروید فصل دوم قسمت دوم – کار با اکتیویتی ها

در قسمت دهم آموزش اندروید در ادامه آموزش قبل که دررابطه با اکتیویت ها صحبت کردیم حال یک اکتیویتی با تمام رویدادهای توضیح داده شده ایجاد کرده و […]