توابع Finalizer

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵
آموزش شی گرایی

آموزش شی گرایی – قسمت چهارم

در قسمت چهارم آموزش شی گرایی در رابطه با سازنده ها که مبحث بسار مهمی در شی گرا میباشد و توابع پایانی Finalizers و همچنین توابع و عناصر static […]