۱۳۹۵-۰۶-۲۶
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل چهارم

آموزش اندروید فصل چهارم قسمت چهارم – Content Provider

در قسمت چهارم آموزش اندروید مبحث Content Provider ها یا تامین کننده محتوی را آموزش میدهیم.اگر بخواهیم تعریف کوتاهی برای این […]
۱۳۹۵-۰۷-۱۰
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل چهارم

آموزش اندروید فصل چهارم قسمت پنجم – Create Content Provider

در قسمت پنجم آموزش اندروید در ادامه آموزش قبل مبحث Content Provider ها یا تامین کننده محتوی , تمامی مراحل ایجاد یک ContentProviderr […]