اینتنت ها در اندروید

خرداد ۱۶, ۱۳۹۵
آموزش برنامه نویسی اندروید

آموزش اندروید فصل دوم قسمت هفتم – کار با اینتنت

در قسمت چهاردهم آموزش اندروید مبحث در بازگرداندن نتایج از اینتنت را آموزش داده ایم حال در این آموزش مبحث ارسال دیتا با استفاده از شی اینتنت را […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۵
آموزش برنامه نویسی اندروید

آموزش اندروید فصل دوم قسمت ششم – کار با اینتنت

در قسمت چهاردهم آموزش اندروید مبحث بازگرداندن نتایج به اینتنت ها را بررسی میکنیم که مبحث مهم و پر کاربردی است یکی از کارایی های مهم این مبحث […]