۱۳۹۵-۰۳-۰۲
آموزش برنامه نویسی اندروید

اعمال استایل بر اکتیویتی – برنامه نویسی اندروید – قسمت یازدهم

در قسمت یازدهم آموزش برنامه نویسی اندروید در ادامه مبحث اکتیویتی ها اقدام به اعمال استایل یا تم بر روی اکتیویتی ها […]