استورید پروسیجر

آذر ۲۹, ۱۳۹۴
آموزش SQL Server

آموزش SQL Server – قسمت دوازدهم

در قسمت یازدهم آموزش SQL Server ،دستوراتی را نوشتیم که همزمان چندکار را انجام دهند و پیش زمینه ای برای مبحث Stored Procedure ها را به […]
آذر ۲۳, ۱۳۹۴
آموزش SQL Server

آموزش SQL Server – قسمت یازدهم

در قسمت دهم آموزش SQL Server ،مبحث حلقه ها در SQL Server را به شما آموزش دادیم. دراین قسمت قصد داریم دستوراتی بنویسیم که همزمان چندکار […]