آبان ۱, ۱۳۹۶
androidServerlogo

اتصال اندروید به وب سرور با Restful API با استفاده از Asp.net و Retrofit

اپلیکیشن های اندرویدی را میتوان با استفاده از چندین کتابخانه ازجمله Volley و Retrofit به سرور متصل کرد و همچنین […]