ابزار نمایش در اندروید

تیر ۲۴, ۱۳۹۵
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت هجدهم – ابزار نمایش Gallery و ImageView

در قسمت سی و ششم آموزش اندروید مبحث ایجاد رابط کاربری با استفاده از ابزارهای نمایش تصویر را شروع کرده ایم. در این آموزش دو ابزار Gallery و […]
تیر ۱۹, ۱۳۹۵
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت چهاردهم – Spinner

در قسمت سی و یکم آموزش اندروید در ادامه آموش قبل ابزار Spinner که بسیار شبیه به ابزار ListView است با وجود ویژگی های بهتر مثل مصرف فضای […]
تیر ۱۳, ۱۳۹۵
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت دوازدهم – TimePicker و DatePicker

در قسمت سی ام آموزش اندروید نکته دیگری در رابطه با شی TimePicker در آموزش قبل و همچنین شی DatePicker را مفصل آموزش داده ایم. آموزش اندروید فصل […]
تیر ۱۲, ۱۳۹۵
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت یازدهم – AutoCompleteTextView

در قسمت بیست و نهم آموزش اندروید اشیا چیننده که شامل TimePicker و DatePicker و شی بسیار کاربردی AutoCompeleteTextView را آموزش داده ایم. آموزش اندروید فصل سوم قسمت […]