ابزارهای نمایش در برنامه نویسی اندروید

تیر ۱, ۱۳۹۵
آموزش برنامه نویسی اندروید فصل سوم

آموزش اندروید فصل سوم قسمت دوم – گروه ابزارها

در قسمت نوزدهم آموزش اندروید به طور کامل با اکتیویتی ها و چرخه حیات آنها آشنا شدیم و دریافتیم که اکتیویتی ها رابط های کاربری با کاربر هستند […]