1395-02-02
آموزش اندروید فصل اول

آموزش برنامه نویسی اندروید – قسمت اول

ما در سایت تجاری اپ بخشی تحت عنوان مدرسه تجاری اپ در نظر گرفته ایم و قصد داریم در این […]
1395-02-03
آموزش اندروید فصل اول

آموزش برنامه نویسی اندروید – برنامه نویسی جاوا – قسمت دوم

در قسمت دوم آموزش برنامه نویسی اندروید ، مبحث جاوا که میتوان گفت پیش نیاز یادگیری برنامه نویسی اندروید محسوب میشود را آموزش […]
1395-02-04
آموزش اندروید فصل اول

شی گرایی در جاوا – آموزش برنامه نویسی اندروید – قسمت سوم

در قسمت سوم آموزش برنامه نویسی اندروید ،مبحث برنامه نویسی جاوا را ادامه میدهیم و بیشتر با برنامه نویسی جاوا و […]
1395-02-06
آموزش اندروید فصل اول

کلمات کلیدی در جاوا – برنامه نویسی اندروید – قسمت چهارم

در قسمت چهارم آموزش برنامه نویسی اندروید ، در ادامه آموزش مبحث برنامه نویسی جاوا چندین بحث کلیدی را بررسی خواهیم کرد […]
1395-02-08
آموزش اندروید فصل اول

اینترفیس (Interface) در جاوا – برنامه نویسی اندروید – قسمت پنجم

در قسمت پنجم آموزش برنامه نویسی اندروید مبحث مربوط به برنامه نویسی جاوا را به اتمام میرسانیم و در ادامه بیشتر با […]
1395-02-14
آموزش اندروید فصل اول

نصب Eclipse – آموزش برنامه نویسی اندروید – قسمت ششم

در قسمت ششم آموزش برنامه نویسی اندروید در رابطه با ADT و برنامه Eclipse بیشتر بحث میکنیم و مراحل نصب این برنامه […]