اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۵
آموزش اندروید فصل اول

آموزش اندروید فصل اول قسمت هفتم – اولین برنامه

در قسمت هفتم آموزش اندروید اقدام به ایجاد و اجرا اولین برنامه اندروید میکنیم و نتیجه را در دستگاه های مجازی مشاهده […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۵
آموزش اندروید فصل اول

آموزش اندروید فصل اول قسمت هشتم – ماشین مجازی اندروید

در قسمت هشتم آموزش اندروید به طور مفصل در رابطه با (AVD(Android Virtual Device یا ماشین های مجازی اندروید و نحوه ایجاد […]
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۵
آموزش برنامه نویسی اندروید

آموزش اندروید فصل دوم قسمت اول – مفهوم اکتیویتی

در قسمت نهم آموزش اندروید دررابطه با دو بخش پروژه اندروید شامل محتوی Manifest و R.java که نقش بسیار مهمی در ساخت […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۵
آموزش برنامه نویسی اندروید

آموزش اندروید فصل دوم قسمت دوم – کار با اکتیویتی ها

در قسمت دهم آموزش اندروید در ادامه آموزش قبل که دررابطه با اکتیویت ها صحبت کردیم حال یک اکتیویتی با تمام رویدادهای […]
خرداد ۲, ۱۳۹۵
آموزش برنامه نویسی اندروید

آموزش اندروید فصل دوم قسمت سوم – استایل اکتیویتی

در قسمت یازدهم آموزش اندروید در ادامه مبحث اکتیویتی ها اقدام به اعمال استایل یا تم برروی اکتیویتی ها کرده ایم همچنین […]
خرداد ۹, ۱۳۹۵
آموزش برنامه نویسی اندروید

آموزش اندروید فصل دوم قسمت چهارم – Progress Dialog ها

در قسمت دوازدهم آموزش اندروید در ارتباط با Progress Dialog ها که کاربرد فراوانی در برنامه های اندروید دارد و اساسا زمانی […]