۱۳۹۵-۰۲-۱۶
آموزش اندروید فصل اول

ساختار یک پروژه اندروید – برنامه نویسی اندروید – قسمت هفتم

در قسمت هفتم آموزش برنامه نویسی اندروید اقدام به ایجاد و اجرا اولین برنامه اندروید (Hello World در اندروید) میکنیم و نتیجه […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۲
آموزش اندروید فصل اول

ماشین مجازی اندروید – برنامه نویسی اندروید – قسمت هشتم

در قسمت هشتم آموزش اندروید به طور مفصل در رابطه با (AVD (Android Virtual Device یا ماشین مجازی اندروید و نحوه ایجاد […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
آموزش برنامه نویسی اندروید

اکتیویتی در اندروید – برنامه نویسی اندروید – قسمت نهم

در قسمت نهم آموزش برنامه نویسی اندروید در رابطه با دو بخش پروژه اندروید شامل محتوی Manifest و R.java که نقش بسیار […]
۱۳۹۵-۰۲-۳۱
آموزش برنامه نویسی اندروید

کار با اکتیویتی ها – برنامه نویسی اندروید – قسمت دهم

در قسمت دهم آموزش برنامه نویسی اندروید در ادامه آموزش قبل که در رابطه با اکتیویتی ها صحبت کردیم حال کار با اکتیویتی […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۲
آموزش برنامه نویسی اندروید

اعمال استایل بر اکتیویتی – برنامه نویسی اندروید – قسمت یازدهم

در قسمت یازدهم آموزش برنامه نویسی اندروید در ادامه مبحث اکتیویتی ها اقدام به اعمال استایل یا تم بر روی اکتیویتی ها […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
آموزش برنامه نویسی اندروید

ProgressDialog ها – برنامه نویسی اندروید – قسمت دوازدهم

در قسمت دوازدهم آموزش برنامه نویسی اندروید در ارتباط با ProgressDialog ها که کاربرد فراوانی در برنامه های اندروید دارد و اساسا […]