۱۳۹۵-۰۲-۰۲
آموزش اندروید فصل اول

آموزش اندروید فصل اول قسمت اول – مقدمه

ما در سایت تجاری اپ بخشی تحت عنوان مدرسه تجاری اپ در نظر گرفته ایم و قصد داریم در این […]
۱۳۹۵-۰۲-۰۳
آموزش اندروید فصل اول

آموزش اندروید فصل اول قسمت دوم – جاوا

در قسمت دوم آموزش اندروید ،مبحث جاوا که میتوان گفت پیش نیاز یادگیری اندروید محسوب میشود را آموزش خواهیم داد.البته قابل ذکر است […]
۱۳۹۵-۰۲-۰۴
آموزش اندروید فصل اول

آموزش اندروید فصل اول قسمت سوم – شی گرایی

در قسمت سوم آموزش اندروید ،مبحث جاوا را ادامه میدهیم و بیشتر با جاوا و مبحث شی گرایی جاوا که دارای زیر شاخه […]
۱۳۹۵-۰۲-۰۶
آموزش اندروید فصل اول

آموزش اندروید فصل اول قسمت چهارم (کلید واژه های جاوا)

در قسمت چهارم آموزش اندروید ،در ادامه آموزش مبحث جاوا چندین بحث کلیدی را بررسی خواهیم کرد از جمله کلید واژه های جاوا […]
۱۳۹۵-۰۲-۰۸
آموزش اندروید فصل اول

آموزش اندروید فصل اول قسمت پنجم – Interface

در قسمت پنجم آموزش اندروید مبحث جاوا را به اتمام میرسانیم و در ادامه بیشتر با مباحث برنامه نویسی اندروید آشنا خواهیم […]
۱۳۹۵-۰۲-۱۴
آموزش اندروید فصل اول

آموزش اندروید فصل اول قسمت ششم – نصب برنامه Eclipse

در قسمت ششم آموزش اندروید در رابطه با ADT و برنامه Eclipse بیشتر بحث میکنیم و مراحل نصب این برنامه و برنامه […]